BIP Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance

Idź do spisu treści

Menu główne

Sprawozdnia finansowe

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13
września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy
celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance, sporządzony na dzień
2019-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębe Wielkie.

https://debewielkie.e-biuletyn.pl/index.php?id=2913

https://debewielkie.e-biuletyn.pl/index.php?id=2910

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego