BIP Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance

Idź do spisu treści

Menu główne

Czym się zajmujemy

Głównym zadaniem szkoły jest praca dydaktyczna i wychowawcza z młodzieżą, która podejmuje w niej edukację. Celem nadrzędnym jest jak najlepsze przygotowanie młodzieży do egzaminów maturalnych.
Mając coraz lepszą bazę sportową szkoła zwraca także dużą uwagę ma rozwój fizyczno- ruchowy ucznia.
Prowadzimy także edukację pedagogiczną rodziców i opiekunów młodzieży.
Wdraża te zadania kadra pedagogiczna, z której większość nauczycieli to nauczyciele dyplomowani i mianowani.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego